Training ‘Liefdevol grenzen stellen’

Gaat je kind vaak over je grenzen heen?
Word je daar heel moe van?
Of ben je juist star met je grenzen?
En mis je het contact met je kind?

Bij het stellen van je grens word je hoe dan ook op de proef gesteld: je kind voelt onmiddellijk als je moe of wankel bent, als je innerlijk twijfelt, of handelt vanuit (on)macht.
Daar willen ze niet naar luisteren!
En dat is doodvermoeiend 🙁

En toch zijn die grenzen zo belangrijk…
Ze geven rust en veiligheid.
Door het ontmoeten van jouw grens ervaart je kind wat wel/niet mag.
Bovendien leert het zichzelf en zijn eigen begrenzing kennen.
En dat is hard nodig voor de ontwikkeling van gezonde assertiviteit.

Je kind nodigt je uit om authentiek en congruent te zijn: dat wat je zegt en doet in overeenstemming is met wat je voelt en uitstraalt.
Als dat klopt voelt het duidelijk en veilig.
Als je jouw grenzen op deze wijze stelt kan je kind joú voelen en zal het eerder bereid zijn naar je te luisteren.
Dat geeft rust.

Heb je hulp nodig bij het stellen van liefdevolle grenzen?
In deze training leer ik je hoe je op een prettige manier grenzen kunt stellen, die liefdevol zijn voor jou én je kind.